Installatiebedrijf van Zon

"Telefoon 0548 361901"

Onderhoud

 Service en onderhoud aan uw huidige centrale verwarmingsketel

Een goed onderhouden cv ketel geeft minder storingen en heeft een schonere verbranding (veiliger, beter voor ons milieu en uw portemonnee).

 Hiervoor hebben wij 2 soorten onderhoudscontracten t.w.,

                                                                                           Onderhoudscontract             Onderhoudscontract

                                                                                            Basis:                                     All in:

 

  • Jaarlijks onderhoud aan uw                                *                                     *         

          cv ketel (tussen 12 en 18 maanden).

  • Binnen het jaar een storing                                *

          1e half uur geen arbeidsloonkosten.     

  • Bij storing in de avond en weekend     

          wordt het standaard tarief berekend                    *         

          (na het eerste gratis half uur).   

  • Storingen aan de cv ketel worden

          kosteloos verholpen                                                                                 *

          (ook in de avond en weekend)

  • Gebruikte onderdelen worden niet

          in rekening gebracht.                                                                                *

 

Jaarbedrag                                                      € 81,30                            € 140,00  

Maandbedrag                                                  €   6,77                            €   11,66

* Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW. Storingen anders dan aan de cv ketel vallen buiten bovenstaande onderhoudscontracten,  

  denk dan bijvoorbeeeld aan te lage waterdruk, niet geopende radiatorkranen of een lekkende kraan.